ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของแผนกช่างกลโรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 192KB)