ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องโปรเจคเตอร์และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ของงานสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 157KB)