เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 617KB)