ร่าง ขอบเขตงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1920 ตรม.

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 260KB)