ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 191KB)