• เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
 • 0-3439-5093
 • จันทร์ - ศุกร์: 7:30 น. - 16:30 น.

ประกาศจากงานกิจกรรม
กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน
กำหนดการจำหน่าย
ประกาศผู้ผ่านสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์

ประกาศจากงานกิจกรรม...

นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคฤดูร้อน รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน...

รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 8.00-15.00 น. รับบัตรที่งานทะเบียน...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการจำหน่าย...

เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ผ่านสอบข้อเขียนและการ...

วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน

ดูตำแหน่งงานว่าง,ผลการรับสมัครงาน ได้ที่นี่...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่...

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

 • เข้ารับการประเมิน
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2023-03-28 19:14:45
  เข้ารับการประเมิน...

  นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 6 ณ ห้องประชุม 1 วิท...

  อ่านต่อ
 • เข้าร่วมอบรม
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2023-03-26 19:28:28
  เข้าร่วมอบรม...

  หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2566 ณ ค่ายครูเชียร อำเภอบ้า...

  อ่านต่อ
 • รับมอบตัวนักเรียน
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2023-03-26 15:11:18
  รับมอบตัวนักเรียน...

  นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 และจำหน่ายชุดนัก...

  อ่านต่อ
 • การจัดการประชุมทางวิชาการ
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2023-03-25 15:57:45
  การจัดการประชุมทางวิชาการ...

  และวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ณ วิทยาลัยเท...

  อ่านต่อ
 • ประชุมคณะกรรมการ
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2023-03-24 10:46:26
  ประชุมคณะกรรมการ...

  ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับประกันอุบัติเหตุหมู่ นักเรียน นักศึกษาโดยวิธีคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อ...

  อ่านต่อ
 • ประชุมประเมินผล
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2023-03-24 10:44:46
  ประชุมประเมินผล...

  การปฎิบัติงาน ปฎิบัติหน้าที่สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมต้นนนทรี อาคารวิทยบริการ ฯ วิทยาลัยเ...

  อ่านต่อ
 • ประชุมประเมินผล
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2023-03-23 17:45:48
  ประชุมประเมินผล...

  การปฎิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมต้นนนทรี อาคารวิทยบ...

  อ่านต่อ
 • ประชุมเพื่อการเตรียมตัว
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2023-03-22 16:41:12
  ประชุมเพื่อการเตรียมตัว...

  ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) ระหว่าง วันที่ 25- 31 มีนาค...

  อ่านต่อ
 • ประเมินการคัดเลือก
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2023-03-21 13:59:01
  ประเมินการคัดเลือก...

  สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม...

  อ่านต่อ

ข้อมูลและสถิติ

 • 1,025

  ปวช.

 • 409

  ปวส.

 • 39

  ป.ตรี

จำนวนนักเรียนนักศึกษา

ชาย 1,280 คน
หญิง 193 คน
รวมทั้งสิ้น 1,473 คน

ข้อมูลปี 2565