• เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
 • 0-3439-5093
 • จันทร์ - ศุกร์: 7:30 น. - 16:30 น.

ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์...

ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกสาขาวิชาฯ ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี...

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอา...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม...

เรื่องให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษ...

ที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2567 (ผู้กู้ยืมรายใหม่)...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานศึกษาปลอดภัย

ข่าวรับสมัครงาน

ดูตำแหน่งงานว่าง,ผลการรับสมัครงาน ได้ที่นี่...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่...

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

 • นำเทียนไปถวาย
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2024-07-18 08:33:52
  นำเทียนไปถวาย...

  การจัดเตรียม จัดทำ และตกแต่งต้นเทียนพรรษา รวมทั้งจัดควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพ นำเทียนไปถวายและแห่เทีย...

  อ่านต่อ
 • วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2024-07-17 08:30:34
  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม...

  ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม #ออกหน่วยให้บริการตัดผมชาย เพื่อพัฒนาทักษะแเละศักยภาพความรู้ในนักเรียนหลักสูตรวิชา...

  อ่านต่อ
 • พิธีบรรพชาอุปสมบท
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2024-07-15 09:03:16
  พิธีบรรพชาอุปสมบท...

  เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม จัดพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ...

  อ่านต่อ
 • โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2024-07-12 10:22:05
  โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง...

  และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม...

  อ่านต่อ
 • ร่วมบริจาคโลหิต
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2024-07-12 10:13:54
  ร่วมบริจาคโลหิต...

  ดำเนินการโดย สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลนครปฐม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ...

  อ่านต่อ
 • โครงการลูกเสือจิตอาสา
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2024-07-12 10:05:20
  โครงการลูกเสือจิตอาสา...

  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับชุมชนและท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบั...

  อ่านต่อ
 • ประชุมคณะกรรมการ
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2024-07-12 10:02:12
  ประชุมคณะกรรมการ...

  บริหารสถานศึกษา เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมต้นนนทรี วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม...

  อ่านต่อ
 • การประเมินการเตรียมความพร้อม
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2024-07-12 09:55:58
  การประเมินการเตรียมความพร้อ...

  และพัฒนาอย่างเข้มรายบุคคล (รอบที่ 4) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมต้นนนทรี วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม...

  อ่านต่อ
 • คัดเลือกประธานคณะกรรมการ
  ตราวิทยาลับเทคนิคนครปฐม
  • 2024-07-12 08:36:03
  คัดเลือกประธานคณะกรรมการ...

  ดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเท...

  อ่านต่อ

ข้อมูลและสถิติ

 • 931

  ปวช.

 • 420

  ปวส.

 • 74

  ป.ตรี

จำนวนนักเรียนนักศึกษา

ชาย 1,253 คน
หญิง 172 คน
รวมทั้งสิ้น 1,425 คน

ข้อมูลปี 2567