• เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
 • 0-3439-5093
 • จันทร์ - ศุกร์: 7:30 น. - 16:30 น.
ทำเนียบผู้บริหาร


หน่วยงานภายใน

Tel. (+66)034-395-093-5
Fax. 034-289635
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร
 • 139
 • งานพัสดุ
 • 133
 • งานเอกสารการพิมพ์
 • 143
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • 151
 • งานบุคลากร
 • 141
 • งานการเงิน
 • 156
 • งานบัญชี
 • 138
 • งานทะเบียน
 • 136
 • สำนักงานการภารโรง
 • 111
 
ฝ่ายบริหารฝ่ายวิชาการ
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • รองฯฝ่ายวิชาการ
 • 128
 • งานวิชาการ
 • 126
 • งานวัดผล
 • 144
 • งานทวิภาคี
 • 144
 • ห้องโสตฯ
 • 140
 
ฝ่ายบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • รองฯฝ่ายแผนงานฯ
 • 135
 • งานแผนงานฯ
 • 106
 • งานศูนย์ข้อมูลฯ
 • 142
 • ร้านค้าสวัสดิการ
 • 121
 
ฝ่ายบริหารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • หน่วยงาน
 • เบอร์ภายใน
 • งานกิจกรรม
 • 105
 • งานแนะแนว
 • 137
 • งานปกครอง
 • 102
 • งานยานพาหนะ
 • 122